ลักษณะภูมิประเทศ : เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย

กว่า 17,508 เกาะ รวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วน คือ

หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้วย เกาะชวา สุมาตรา บอร์เนียว และสุลาเวสี

หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา มีเกาะบาหลี ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร์

หมู่เกาะมาลุกุ หรือ หมู่เกาะเครื่องเทศ ตั้งอยู่ระหว่างสุลาเวสี กับอิเรียนจายาบนเกาะ นิวกีนี

อีเรียนจายา อยู่ทางทิศตะวันตกของปาปัวนิวกินี

ลักษณะภูมิอากาศ :  มีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พฤษภาคม-ตุลาคมและ ฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน)

การแบ่งเขตการปกครอง : ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 30 จังหวัด  2 เขตปกครองพิเศษ และ 1 เขตนครหลวงพิเศษ โดยมีเมืองหลวงหรือเมืองหลักของแต่ละจังหวัด 

ทรัพยากรและเศรษฐกิจ : 

 -ป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ เป็นประเทศที่มีป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลิตผลจากป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง

-แร่ธาตุ แร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุด อินโดนีเซียเป็นสมาชิกขององค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก

-เกษตรกรรม มีการปลูกพืชแบบขั้นบันได พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ข้าว ยาสูบ ข้าวโพด เครื่องเทศ

-ประมง ลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะทำใหอินโดนีเซียสามารถจับสัตว์น้ำได้มาก

-อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การกลั่นน้ำมัน การต่อเรือ เป็นต้น

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย : ประเทศไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีต่อกันมาโดยตลอด และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อินโดนิเซียเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนเหมือนประเทศไทย และมีสำนักงานใหญ่ขององค์การอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา


Comment

Comment:

Tweet

#12 By (1.10.207.99|1.10.207.99) on 2015-09-12 16:02

big smile sara de mak cap confused smile

#11 By (114.109.32.123|114.109.32.123) on 2015-08-14 13:01

double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink double wink

#10 By (119.63.92.2|191.168.11.200, 119.63.92.2) on 2015-06-27 13:48

444141
+
.+.3984 9**+-

#9 By (101.51.149.180|101.51.149.180) on 2015-06-23 09:56

444141
+
.+.3984 9**+-

#8 By (101.51.149.180|101.51.149.180) on 2015-06-23 09:56
#7 By (49.230.151.22|49.230.151.22) on 2015-02-02 20:55

#6 By (1.0.132.60|1.0.132.60) on 2014-09-18 17:30

#5 By (1.0.132.60|1.0.132.60) on 2014-09-18 17:30

#4 By (27.55.230.43|27.55.230.43) on 2014-07-27 21:08

ไม่ไหว

#3 By (101.108.85.51|101.108.85.51) on 2014-06-02 15:27

tongue tongue tongue tongue

#2 By (101.108.85.51|101.108.85.51) on 2014-06-02 15:27

ภูมิอากาศ

#1 By *-* (171.96.50.172|171.96.50.172) on 2014-02-14 13:32