ข้อมูลทั่วไป

posted on 14 Sep 2012 11:29 by indonesia43cru

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

ธงชาติ : ธงชาติอินโดนีเซีย รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Sang Merah Putih มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วนพื้นที่ธงแบ่งเป็น 2 ส่วนตามแนวนอน สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและอิสรภาพ   สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

 

 

ตราแผ่นดิน : ตราแผ่นดินอินโดนีเซีย มีชื่อว่า "ตราพญาครุฑปัญจศีล" เหตุที่เรียกชื่อนี้เพราะในโล่กลางตราได้บรรจุสัญลักษณ์ของหลักการทางการเมือง5 ข้อ ของอินโดนีเซียไว้

คำขวัญ : Bhinneka Tunggal Ika "เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย"

เพลงชาติอินโดนีเซีย  : เพลงชาติอินโดนีเซีย มีชื่อว่า Indonesia Raya แปลว่า อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่ประพันธ์โดย "วาเก รูดอล์ฟ ซูปราตมัน" เนื้อเพลง Indonesia Raya

  บทที่ 1 (เนื้อร้องฉบับทางการ)

Indonesia, tanah airku,
Tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku.
Indonesia, kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku.
Marilah kita berseru,
"Indonesia bersatu!"

Hiduplah tanahku,
Hiduplah neg'riku,
Bangsaku, rakyatku, semuanya.
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya!

(ขับร้องประสานเสียง)
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka
Tanahku, neg'riku yang kucinta.
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka
Hiduplah Indonesia Raya! (* ซ้ำ)

บทที่ 2
Indonesia tanah yang mulia,
Tanah kita yang kaya.
Disanalah aku berada
Untuk s'lama-lamanya.
Indonesia tanah pusaka,
P'saka kita semuanya.
Marilah kita mendoa,
"Indonesia bahagia!"

Suburlah tanahnya,
Suburlah jiwanya,
Bangsanya, rakyatnya, semuanya.
Sadarlah hatinya,
Sadarlah budinya
Untuk Indonesia Raya!

(ขับร้องประสานเสียง)

บทที่ 3
Indonesia, tanah yang suci,
Tanah kita yang sakti.
Di sanalah aku berdiri,
Jaga ibu sejati.
Indonesia, tanah berseri,
Tanah yang aku sayangi.
Marilah kita berjanji,
"Indonesia abadi!"

S'lamatlah Rakyatnya,
S'lamatlah putranya,
Pulaunya, lautnya, semuanya.
Majulah negrinya,
Majulah pandunya
Untuk Indonesia Raya!

(ขับร้องประสานเสียง)

เมืองหลวง : จาการ์ตา (Jakarta) เป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บน เกาะชวา ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ มีประชากรประมาณ 8.3 ล้านคนในอดีตมีชื่อว่า ปาตาเวีย หรือ ปัตตาเวีย

ภาษาที่ใช้ในอินโดนีเซีย : ภาษาของอินโดนีเซีย จะใช้ภาษาทางการของประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีชื่อท้องถิ่นว่า "บาฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)"

ศาสนาประจำชาติ : ในปัจจุบันอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่อดีตเคยมีพุทธศาสนาแบบมหายานเข้ามาประดิษฐานอยู่และเจริญรุ่งเรืองมากในพุทธศตวรรษที่ 12 แต่เมื่ออิสลามได้ขยายอำนาจครอบงำอินโดนีเซียในปี พ.ศ.2012 ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามนับแต่นั้นเป็นต้นมา
 
คำทักทาย : ซาลามัต เซียง (สวัสดี)
 
การปกครอง :  ประเทศอินโดนีเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและทำหน้าที่ปกครองประเทศ

เอกราช : จาก เนเธอร์แลนด์  ประกาศ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488  และเป็นที่ยอมรับ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2492
 
พื้นที่ : 1,890,754 ตารางกิโลเมตร
 
ประชากร : ประมาณ 220 ล้านคน ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม ซึ่งพูดภาษาต่างกันกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา
 
สกุลเงินที่ใช้ : สกุลเงินของอินโดนีเซียคือ "รูเปียห์" (รหัสหน่วยเงิน : IDR)เงินรูเปียห์สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างอิสระ แต่มีอัตราแลกเปลี่ยนมีค่าปรับเพิ่มเติม1ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับประมาณ 9,230 รูเปียห์ , 1บาท เท่ากับประมาณ 270 รูเปียห์
 
 

ดอกไม้ประจำชาติ :  ดอก "Moon Orchid" หรือ กล้วยไม้ราตรีเป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ของ Phalaehopsis

Comment

Comment:

Tweet